elérhetők vagy elérhetőek

2010. 08. 02.

Ha úgy mondom, hogy „elérhetők vagyunk” (nem elérhetőek), akkor rosszul mondom?

A kötőhangzó kitétele az ú, ű végű melléknevek -k többesjele előtt már régebb óta szokásos: szomorúak, keserűek.
Újabb fejlemény a kötőhangzós -k többesjel a folyamatos melléknévi igenevekben. Ezek esetében még ingadozik a nyelvhasználat, sokszor mindkét forma, a kötőhangzós és az anélküli egyaránt létezik, de nem mutat jelentéskülönbséget: elbűvölők – elbűvölőek, elnézők – elnézőek.
Esetünkben a -k többesjel előtti kötőhangzó elhagyása vagy kitétele egyaránt elfogadott, és nem okoz jelentéskülönbséget, legfeljebb az „elérhetőek” formát választékosabbnak érezzük.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra