Földrajzi nevek írása

2010. 08. 02.

Hogyan írom helyesen az alábbi gerincösvények nevét:RUGÁTTETŐ, BOTSARKAOLDALA,FENYŐFEJE, FEHÉRVíZNYAKA, KÁPOLNAPATAKA, MIKESFORRÁS,ÖREGHEGY, KÖZÉPPATAKLÁPJA?

Az alapvető szabály: ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló közszóból vagy tulajdonnévből áll, a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot (A magyar helyesírás szabályai, 176. pont). Ez alapján kötőjellel írjuk a következőket: Rugát-tető, Mikes-forrás, Öreg-hegy.
A jelölt birtokos jelzős szerkezetek esetén az utótagot külön kell írni, azaz: Botsarka oldala, Fenyő feje, Fehérvíz nyaka, Közép-patak lápja.
A Kápolnapataka szó romániai falu neveként egybeírandó.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra