több tagból álló földrajzi nevek

2010. 08. 02.

A földrajzi nevek helyes leírása sok nehézséget okoz az oktatásban is.A Hoffmann -féle modellt hogyan lehetne alkalmazni a helyesírás megkönnyítésében?
Hogyan írom helyesen:ALSÓMAGYARUTCA
MÁRIAASSZONYSZIGET
FELSŐHÁROMSZÁK
KISSÖRGYÁRUTCA
DÉLKELETMAGYARORSZÁG
Nagyon köszönöm a sgítségét!

Mindegyik esetben több tagból álló földrajzi névről van szó.
Utótagos bővüléssel keletkezett földrajzi névnek számít, különírandó a Mária asszony sziget. (A magyar helyesírás szabályai, 184. p., Osiris Helyesírás 193. o.)
A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca, út, tér, köz, híd stb. szót különírjuk az előtte álló névrészektől. (A magyar helyesírás szabályai, 182. p.) Előtagos bővüléssel jött létre az Alsó Magyar utca, Kis Sörgyár utca.
Az egyszerű vagy összetett közszói előtagból (általában földrajzi jellegű jelzőből) és az egyszerű vagy összetett tulajdonnévi utótagból álló természetföldrajzi nevek a közszó és a tulajdonnév határán kötőjellel kapcsolódnak. Mivel ezek az elnevezések a tulajdonnevet utótagként tartalmazzák, a név mindkét tagja nagybetűs. (Osiris Helyesírás, 200. o.) Ez alapján: Felső-Háromszék, Délkelet-Magyarország.A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra