írásjelhasználat

2010. 08. 03.

Hogyan kell kitenni az írásjelet az idézetek végén, ha az idézetet kérdő mondat vezeti be?
Pl.:
Vajon van-e olyan ember, aki erre azt mondaná: „Itt már nincs segítség!”?

Vagy van-e olyan ember, aki nem kérdezné meg: „Hát nincs tovább?”?

Az alárendelő összetett mondatok mondatzáró írásjelének használata alternatív, ha függő kérdő, felkiáltó, felszólító és óhajtó mondatról van szó. (A függő kérdést illetően az alternativitás feltétele a kettőspont a tagmondathatáron.) Ha a mellékmondat formailag inkább az egyenes idézethez közelít, a főmondatnak pedig inkább bevezető jellege van, a tagmondatok közötti írásjelet meg lehet választani, a tagmondathatáron vessző helyett kettőspont áll. (Osiris Helyesírás, 293. o.)
Az általad kérdezett, három tagmondatos, alárendeléseket tartalmazó mondatban a főmondat: „Van-e olyan ember” kérdő mondat, ennek mondatértéke határozza meg a mondatzáró írásjelet: így az egész mondat végére kérdőjel kerül.
Van-e olyan ember, aki erre azt mondaná: itt már nincs segítség?
A másik példa:
Van-e olyan ember, aki nem kérdezné meg: hát nincs tovább?
Mindkét mondatszerkezet megoldható a hogy kötőszó beiktatásával is: Van-e olyan ember, aki erre azt mondaná, hogy itt már nincs segítség?


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra