tartozok vagy tartozom

2010. 08. 03.

Vajon a „tartozik” ige is hasonlóan szabályos vagy álikes? Amennyire utánajártam, úgy tudom, hogy ha az utóbbi csoportba tartozik, akkor csak stílusbeli különbséget formál a „(felelősséggel) tartozok” és a „(felelősséggel) tartozom” két megjelenése.

Hogy ne kelljen egyenként kérdezni: van szabály arra, hogy melyik ige melyik ikes csoport része, vagy csak meg kell tanulni?

A tiszta, szabályos ikes igék ragjai az első három személyben: -m, -l, -ik. A tartozik a -z tövű tiszta ikes igék egy példája, a helyes forma tehát: „(felelősséggel) tartozom”. A „tartozok” alak a kevésbé választékos nyelvhasználatban, ill. a nyelvjárásokban fordul elő.
Álikes igének azokat nevezzük, melyek csak harmadik személyben ikesek, pl. bújik, hazudik, illik stb.
Vannak ingadozó igetövűek is, melyeknél mindkét változat elfogadható: pl. ébredezik, botlik.
A főbb típusokról részletesen olvashat a Magyar nyelvhasználati szótár (Pauz-Westermann Kiadó, 2007) 112-113. oldalán.
Mindamellett fontosnak tartom leszögezni, hogy a nyelv állandóan változó, élő valóság, ezért az egyes típusok közt számtalan átmeneti jelenségek létezik, és keletkezik napjainkban is, pl. az álikes igéken belül is előfordulnak ingadozó ragozásúak, iktelen igék is ikesedhetnek stb.A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra