toldalékolás

2010. 08. 05.

Hogyan toldalékoljuk azokat az idegen tulajdonneveket, amelyek olyan hangra végződnek, amilyen a magyar nyelvben nem létezik? Például az angol Bath városnévnek mi a -val toldalékkal ellátott alakja?

Az idegen írásmódú közszavakhoz és tulajdonnevekhez bizonyos esetekben kötőjellel kell kapcsolni a toldalékot. Ilyen eset, ha az idegenesen írt szó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli, azaz néma betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot a magyar írásrendszerben szokatlan, bonyolult betűegyüttes jelöli, pl. Amiens-nél, Camus-től, Sydney-ben. Vannak azonban olyan többjegyű idegen betűk, amelyekhez a toldalék közvetlenül kapcsolódik, pl. Anjouk, Hawaiin, Cannaenál, Bayreuthban, Smithszel. (Osiris Helyesírás, 275-276. p.)
Ez alapján a kérdezett városnév írásmódja: Bathszal.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra