írásjelhasználat idézet végén

2010. 08. 06.

„Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat,”

Ha nem egy mondat szerves részeként idézzük a fenti (vesszővel végződő) verssort egy fogalmazásban, hanem tulajdonképpen önálló mondatként, akkor milyen írásjelet kell használni utána és pontosan hol (az idézőjel előtt vagy után)?

A szabály: Ha az idézetet a mondatzáró írásjel előtt szakítjuk meg, ezt három ponttal kell jelölni, és ha a kihagyás vessző után kezdődik, ezt az írásjelet a három pont elé nem kell kitenni. Ilyenkor az idézőjelen kívülre nem tehető írásjel. (OH. 339. o.)
Azaz:
„Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat…”

Egyébként az idézetet záró írásjelet a kérdőjel, a felkiáltójel és a három pont kivételével akkor is el kell hagyni, ha idéző mondat követi az idézetet.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra