rosuvastatinkezelés

2010. 08. 11.

Kérdésem: rosuvastatin kezelés vagy rosuvastatin-kezelés? Szakmai cikkekben is nagyon megoszlik, hogy kötőjellel írják vagy sem. Itt a 6-os szabály van érvényben? Szakmai kártyához kellene, ezért nagyon fontos lenne helyesen írnom!

Nem tudom, hogy ez a szó egy vegyületnek, egy hatóanyagnak a neve vagy egy konkrét terméknek a márkaneve. Az előbbi esetben kisbetűs, az utóbbi esetben nagy kezdőbetűs. A következő kérdés az, hogy milyen kapcsolatban áll a „kezelés” szóval: ha összetételt alkot, akkor rosuvastatinkezelés, illetve Rosuvastatin-kezelés, ha nem, akkor különírhatjuk.

Két egymáshoz kapcsolt főnév különírása jellemzően akkor képzelhető el, ha az egyik a másikról állítható, illetve ha az utóbbi jelentésváltozás nélkül elhagyható, vagy ha a kettő közé beilleszthető értelmesen a „nevű” szó. A rosuvastatin/Rosuvastatin maga biztosan nem kezelés, és maga a rosuvastatin/Rosuvastatin egész biztosan különbözik az azzal való kezeléstől, akárcsak a „nevű” szót sem illeszthetjük be közéjük, így mindenképp összetételről van szó, így a különírás sem merülhet fel.

Amennyire én látom, az idegen szó nem márkanév, hanem egy hatóanyagnak a neve (a gyártótól, forgalmazótól függetlenül), így a kisbetűs alak tűnik jónak, s ennek értelmében az egybeírás alkalmazható. (Ha pusztán hatóanyagról van szó, akkor megfontolandó a magyaros „roszuvasztatin” írásmód is, ha közkeletűvé vált legalábbis a szaknyelvben. Jelenleg azonban még nem tűnik ennyire elterjedtnek, így az idegen alak is megfelelő.)

Amire 6-os szabályként hivatkozik (gondolom, a szabályzat 138. pontjára gondol), itt azért nem indokolja a kötőjel beszúrását, mert a 6-nál több szótag mellett a 2-nél több szóelem a másik feltétel, ami a magyar nyelvérzék szempontjából nem teljesül (sem a rosu-, sem a -vastatin nem használatos magyar szavak elő- vagy utóképzőjeként). A helyes megoldás tehát az egybeírás, de ha ilyen formában nagyon nehezen olvashatónak látja, a kötőjel beszúrása bocsánatos bűnnek tekinthető.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra