tojásdad, -dad/-ded

2010. 08. 11.

Tojásdad alakú

Meg szeretném kérdezni, hogy a tojásdad szóban a dad mit jelent? Miért csak a tojással használjuk?

Az Etimológiai szótár (Tinta, Bp. 2006) az alábbit írja:
-dad/-ded [1283] Melléknévképző-bokor. A mai nyelvben elsősorban hasonlóságot kifejező ‘-féle, -szerű’ jelentést hordoz, pl. „tojásdad” ‘tojás alakú’. Feltehetően már az ősmagyar korban kialakult elemismétléssel a „-d” kicsinyítő képzőből. Ennek megfelelően eredetileg kicsinyítő-becéző funkciója volt. A 19. század óta elavult toldalék. A főnévi értelemben is használt „kisded” ‘kicsike, kicsiny’ szóalakot a nyelvújítók tévesen szóösszetételként értelmezték, így a 19. századi adatokban „ded” ‘gyermek’ önálló szót is találunk.

Ehhez csak Baróti Szabó Dávid 1784-es „Kisded szótár”-át említeném a „kisded” eredeti jelentésének példájaként.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra