agrársportnapok, válogatott keret, válogatottkeret-tag, tájékozódásifutó-szakosztály

2010. 08. 15.

Néhány sporttal kapcsolatos kifejezés helyes írásmódját szeretném megkérdezni. Agrár sportnapok (egybe vagy külön, kisbetű vagy nagybetű, évente rendezett verseny), válogatott keret/válogatott kerettag (a válogatott keretének tagja), tájékozódásifutó-szakosztály.

Az “agrár” szót csak igen ritkán használjuk önálló melléknévként (a sajtónyelvben ‘mezőgazdasági’ jelentésben, de csak egy példát találtam rá: “agrár szakember”), túlnyomórészt előtagként használatos, és egybeírjuk azzal a főnévvel, amire vonatkozik, tehát: “agrársportnapok”.

Ami a kezdőbetűt illeti, a kiindulás a kisbetű. Nagybetű akkor indokolt, ha intézményszerűnek tekintjük a rendezvényt a szabályzat 191. pontja alapján, pl. Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi Szabadtéri Játékok, Vadászati Világkiállítás, tehát ha van saját intézményi háttere. Egyéb esetekben a 146. pont szerint nyugodtan írhatjuk kisbetűvel, vö. jövőkutatási konferencia, a magyar nyelv hete, fásítási hónap, országos középiskolai tanulmányi verseny stb. (Kiemelt helyzetben, meghívón, feliraton stb. a kezdő pozícióban lévő szót természetesen nagy kezdőbetűvel írhatjuk.)

A “válogatott keret” különírva szerepel az értelmező kéziszótárban: itt a “válogatott” még eredeti, melléknévi jelentésében áll, így joggal lehet a “keret” szó jelzője, melyet különírunk. (A “válogatott” szó azonban a válogatott csapatra, illetve annak tagjára is utalhat mint főnév: ilyen esetekben már összetételt alkothat, s ezeket egybeírjuk.) A válogatott keretnek a tagját ha rövidebben akarjuk kifejezni, azt a második mozgószabállyal tehetjük [139. b)], tehát a szorosabban összekapcsolódó tagokat alkalmilag egybeírjuk, az újabb tagot pedig kötőjellel kapcsoljuk: “válogatottkeret-tag”.

A szakosztályok nevét jellemzően egybeírjuk a sportágat jelölő előtaggal, a hosszabb alakulatokat (6 szótag és 2 szóelem fölött) pedig kötőjellel tagoljuk, pl. “vívószakosztály”, “labdarúgó-szakosztály”. Minthogy az eredetileg különírt “tájékozódási futó” szókapcsolat együttesen kapcsolódik a “szakosztály” utótaghoz, itt is a második mozgószabályhoz kell folyamodnunk, tehát valóban a “tájékozódásifutó-szakosztály” lesz a megfelelő alak. (A másik lehetőség az lenne, hogy az “idegen nyelvi szakosztály” mintájára “tájékozódási futási szakosztály”-ról beszélünk, de ez kevésbé hangzik jól az ismétlődő végződések miatt, amellett hosszabb is az előzőnél.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra