házi nyúl, házi juh

2010. 09. 11.

Hogy helyes: házi juh vagy házijuh? Az állat latin neve Ovis aries, vagyis egy olyan faj, mely az Ovis nembe tartozik. A magyar állatnevek helyesírási szabályai szerint (Gozmány, 436), a „házi” szót faji jelzőként külön kell írni, mivel „igazi” juhról van szó. A hasonló „házinyúl” szót az OH., Mhsz egybeírja, de nem értem miért, mert – ha jól értem – ez ellentmond a fent idézett szabálynak, hiszen a házi nyúl is „igazi” nyúl. Mi lehet az oka annak, hogy a fent nevezett szabályzatok egybeírják?

A „házi nyúl” jelzős szerkezet az Osiris Helyesírásban (Osiris, Budapest 2004. 799.o.) különírva szerepel, ugyanúgy, ahogyan a házi kacsa, házi kutya, házi tyúk stb. is. Ezek az állatok valóban a ház körül élnek, valóban azok, amiknek mondjuk őket (ellentétben például a házibútor ~ házi bútor szerkezettel, amelynél az első ‘régóta a családdal együtt élő személyt’, míg a második a ‘házba való bútort’ jelenti – vö. OH. uo.). Ezek alapján a „házi juh” szerkezetre is a különírt formát javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra