őket / azokat

2010. 09. 30.

– „Alakítsd át a mondatokat tagadóvá! Írd le őket helyesen!”
– „Milyen mondatvégi írásjeleket ismerünk? Pótold őket a szövegben!”

Azt szeretném tudni, hogy ezekben az esetekben helyesen használatos-e az „őket”? Szerintem helyesebb lenne az „azokat” használata, vagy ‘ők’ is elfogadhatók?

Vagy ez nem is első sorban nyelvhelyességi, hanem inkább stilisztikai kérdés?

Bár széleskörűen elterjedt az a vélemény, miszerint az „őket” személyekre, az „azokat” pedig tárgyakra vonatkozik, ezt a feltevést a szövegtani kutatások nem támasztják alá.

Dolgokra vonatkoztatva is az „őket” alakot használjuk, ha a névmás hangsúlytalan, mint ahogyan a kérdezett mondatokban is:
Alakítsd át a mondatokat tagadóvá! Írd le őket helyesen!
Milyen mondatvégi írásjeleket ismerünk? Pótold őket a szövegben!

Ha azonban a tárgyra erős kiemelő vagy szembeállító nyomaték esik, az „azokat” forma a szokásosabb:
Milyen mondatvégi írásjeleket ismerünk? Azokat pótold a szövegben, ne színezgess!

A kérdés egyrészt szövegtani, másrészt pedig nyelvhelyességi. L. Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza–Zimányi Árpád, Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007, 246.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra