szabadott volna, kell lesz

2010. 10. 15.

A „nem szabadott volna” kifejezés helyes? Miskolcon sokan azt mondják, hogy pl. „kellesz vennem/venni kenyeret”, a „kell majd venni” helyett, vagyis a kell és a lesz (majd), össze van párosítva, amit Pesten kicsit furcsállnak. Ez jó?

A Magyar értelmező kéziszótár szerint a szabad három szófajú: melléknév, főnév és ige. Elfordul például a következő alakban igeként: Szabadjon megjegyeznem. Szabadna kérnem? A „szabadott volna” kifejezés is helyes, annak ellenére, hogy ritkább használatú. Kissé régies és választékos stílusárnyalatú.
Egyébként a „kell lesz” kifejezéssel kapcsolatban a következő információt tudom adni: Kálmán Béla Nyelvjárásaink c. könyvében olvasható: „Az északkeleti és a mezőségi nyelvjárásokban a lehetőség, a valószínűség kifejezésére a lesz alakot használják a főige után: Elment lesz (bizonyára, valószínűleg elment), ő monta lesz (bizonyára ő mondta).” (56. o.) A kell lesz ez alapján külön van, az élőbeszédben egy szónak hangzik, kb. annyit jelent, hogy valószínűleg kell valami. Pl. El kell lesz menni a boltba (bizonyára el kell menni). A kell lesz szókapcsolat a kárpátaljai magyarban is előfordul: http://hhrf.org/netpansip/ungparty/docu/csernicsko/nagydobrony-nyelvjaras.php.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra