magánhangzó nyúlása idegen nevek toldalékolásakor

2010. 10. 28.

Rövid o-ra végződő idegen tulajdonnevek toldalékolásával kapcsolatban érdeklődnék: hogyan kell helyesen írni pl. A Piazza Castello-n várok; Vittorio Jano-t, a mérnököt szerződtették;bergamo-i képeslapot kaptam.

Idegen közszavak és tulajdonnevek végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t, ill. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban, amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő, például: signorina – signorinák; Coca-Cola – Coca-Colát; Goethe – Goethének, goethés; Oslo – Oslóban, oslói; stb. Ugyanígy járunk el akkor, ha különírt tulajdonnévhez kötőjellel kell kapcsolnunk az -i melléknévképzőt: Victor Hugo – Victor Hugó-i, San Francisco – San Franciscó-i stb. (vö. AkH. 216. és 217. pont).

A kérdezett alakok helyesen tehát: a Piazza Castellón várok, Vittorio Janót, a mérnököt szerződtették; bergamói képeslap.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra