hozzáférhetők, hozzáférhetőek

2010. 10. 29.

Azt szeretném kérdezni, hogy hogy helyes: hozzáférhetőek vagy hozzáférhetők? Továbbá, hogy ilyenkor a hozzá elváló igekötő-e, tehát van-e olyan, hogy férhetők hozzá?

A kötőhangzó kitétele az ú, ű végű melléknevek -k többesjele előtt már régebb óta szokásos: szomorúak, keserűek.
Újabb fejlemény a kötőhangzós -k többesjel a folyamatos melléknévi igenevekben. Ezek esetében még ingadozik a nyelvhasználat, sokszor mindkét forma, a kötőhangzós és az anélküli egyaránt létezik, de nem mutat jelentéskülönbséget: elbűvölők – elbűvölőek, elnézők – elnézőek.
Esetünkben a -k többesjel előtti kötőhangzó elhagyása vagy kitétele egyaránt elfogadott, és nem okoz jelentéskülönbséget, legfeljebb a “megerőltetők” formát régiesebbnek, választékosabbnak érezzük.
L. Balázs Géza–Zimányi Árpád szerk., Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, 2007, 141.

A Magyar nemzeti szövegtár adatai (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) alapján a nem elváló igekötő használata a gyakoribb (több mint 2800 előfordulással). Sokkal ritkábban, mindössze 25-ször fordul elő a szöveganyagban a „férhető hozzá” alak. Internetes keresésnél jóval több a találatok száma, de az elváló és a nem elváló igekötős alakok aránya ugyanannyi, mint a szövegtárban.

Tehát a nem elváló igekötős változat a gyakoribb, elfogadottabb, de nem vethető el teljesen az elváló alak sem.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra