az „ízlik” felszólító módja

2010. 11. 07.

Hogyan írjuk felszólító módban azt, hogy ízlik?

A kérdezett ige a ‘csuklik’ típusú igék közé tartozik, amelyeknek ragozásáról a következőt írja a Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy-Kemény szerk. Tinta, Budapest 2005. 100-101.o.): „Van mintegy hetven olyan -lik, -zik végű igénk, amelynek felszólító alakjaiban és néhány származékában zavaró mássalhangzó-torlódás fenyeget: csukljon, hámljék, rémlhet, vedlve stb. […] Általános eligazításként azt mondhatjuk, hogy a szóban forgó igék kérdéses alakjaiban a teljesebb tőváltozat alkalmazása a helyénvaló, még akkor is, ha ez a forma szokatlanul hat. Tehát: áramoljon, bicsakoljon (ki), bomoljon, botoljon, csömöröljön (meg), csukoljon, fényeljen, feseljen, foszoljon stb. Néhány idetartozó igének azonban mai nyelvünkben egyáltalán nem szokásosak ezek az alakjai, így helyettük körülírással v. képzőbetoldással tanácsos élni. Úgy rémlhet neki helyett pl. úgy tűnhet föl v. úgy tetszhet neki; a kifejljen v. a megtévesztő kifejeljen alak helyett kifejlődjön; a ne porzzon v. a más értelmet sugalló ne porozzon helyett ne verjen port; stb.”
A fentiek alapján tehát az „ízeljen” vagy az „ízljen” alak a helyes, de hogy elkerüljük a mássalhangzó-torlódást és a félreértést, kerülőutat javaslok. Mondjuk azt a vendégnek, hogy „remélem, ízleni fog!”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra