j-zés 2.

2010. 11. 07.

Nevethetnéke van valakinek, vagy nevethetnékje? Ugyanígy kötözködhetnéke, vagy kötözködhetnékje?

A Balázs–Zimányi-féle Magyar nyelvhasználati szótár (Pauz-Westermann, Celldömölk 2007. 128.o.) a következőt mondja erről:
“Az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel két változata: -a, -e vagy -ja, -je. Az eredetileg hangréskitöltő j elem analógiás úton terjed. Az irodalmi hagyomány védte a régibb, j nélküli formát, de ez a védelem mára megszűnt. Jellemzően ingadozó helyzetet tapasztalunk.”
A kétféle szóalak gyakran különböző jelentéssel bír. Így például: a paplan huzata ~ a kályha huzatja, a ház ablaka ~ az asztalos ablakja, az egyetem kara ~ az ember karja stb.
Szeretettel ajánlom figyelmébe honlapunk adatbázisát, ahol a korábban feltett kérdések is megtalálhatók (http://www.e-nyelv.hu/2010-09-08/j-zes/)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra