fagyállótartálypark, benzinszivattyúház, veszélyesanyag- és -készítmény-tároló

2010. 11. 09.

Néhány összetett szó írásmódjához kérek segítséget. A fagyállót tartalmazó tartályok tárolására kialakított park összetett szóként fagyállótartály-park? A konténerben kialakított benzinkút lehet benzines konténerkút? Az a szivattyúház ahol benzint lehet vételezni benzin szivattyúház, vagy benzinszivattyú-ház? A veszélyes anyagokat és veszélyes készítményeket tároló hely veszélyesanyag-, és -készítmény-tároló?

Először is meg kell állapítani, hogy az alkotóelemek milyen nyelvtani viszonyban vannak egymással. A szabályzat 95. pontja ismerteti a szóösszetételek (más néven összetett szavak) lényegét, ez segíthet a hasonló kérdések eldöntésében. A jelentéstömörítő szerkezeteket (mint az alábbi példák) az összetételek egy jellegzetes csoportját alkotják, és a 129. pont értelmében egybeíródnak.

‘Fagyállót tartalmazó tartály’ értelemben összetett szóként kell kezelnünk a „fagyállótartály”-t is, tehát egybeírjuk. (Ha maga a tartály lenne fagyálló, akkor persze különírnánk.) ‘Az ilyen tartályok tárolására kialakított park’ értelemben szintén összetett szóként kezelhető a „fagyállótartálypark”. Kötőjelre azért nincs szükség, mert nem lépi túl a 6 szótagot (138. pont).

A konténerben kialakított benzinkút fogalmát nem tudom értelmezni, mivel a konténert zárt térként tudom elképzelni, és benzinkút tudtommal nem üzemelhet zárt térben.

A „szivattyúház” a „benzin” szóval szintén összetételt alkot, tehát egybeíródik, és 6 szótagos lévén szintén nincs szükség benne kötőjelre, tehát: „benzinszivattyúház”.

A negyedik kérdés a többinél jóval nehezebb, és a hasonló esetekre a szabályzat nem is igen tér ki. A fő nehézséget az okozza, hogy az első tag is csak a második egy részéhez kapcsolódik (veszélyesanyag-…tároló), és a második tag is csak az első egy részéhez kapcsolódik (veszélyes…készítmény-tároló), más szóval olyan kifejezéseket akarunk összevonni, amelyeknek a középső eleme különbözik. Ismerni kell a második mozgószabályt [139. b) pont], mivel ennek alapján lesz a (különírt) veszélyes anyag tárolójából „veszélyesanyag-tároló”. A közös taggal rendelkező összetételek írásmódját a 262. c) világítja meg.

Mindezekből vezethető le az alábbi alak: „veszélyesanyag- és -készítmény-tároló”, két szóközzel és három kötőjellel. Az „anyag” utáni kötőjel azért kell, mert a későbbi „tároló”-hoz kapcsolódik, a „készítmény” előtti kötőjel azért, mert a megelőző „veszélyes”-hez kapcsolódik, a „tároló” előtti kötőjel pedig azért, mert a fentebb említett két kiindulási szóban (veszélyesanyag-tároló, veszélyeskészítmény-tároló) a mozgószabály alapján egyaránt szükséges a kötőjel a két fő összetételi tag elkülönítéséhez.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra