szupernagy látószögű

2010. 11. 12.

Ha a nagylátószögűhöz egy újabb jelző (szuper)járul előtagként, akkor írhatom így: szupernagy-látószögű? A hangsúly azon van hogy szupernagy a látószög.

A „nagylátószög”, így a belőle képzett „nagylátószögű” is egybeíródik az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás szerint. Ez annyiban figyelemre méltó, hogy jelzős szerkezetről van szó, és ezeket leginkább jelentésváltozás esetén írhatjuk egybe [vö. 107. b) pont], illetve olykor pusztán a hagyomány miatt [107. c)]. A kérdés az, hogy a „szupernagy látószögű” kifejezésben jelen van-e ugyanaz a jelentésváltozás, ami miatt a „nagylátószög”-et egybeírjuk, vagyis ami miatt ez több a „nagy látószög”-nél. Ez nem pusztán nyelvészeti, hanem szakmai (alighanem optikai) kérdés, így ezt egyedül nem tudom eldönteni. Az is előfordulhat, hogy az elterjedt írásgyakorlatot tekintették hagyományos alaknak, és valójában nincs is szó jelentésváltozásról.

Mindenesetre úgy vélem, ilyenkor háttérbe szorul ez az esetleges jelentésváltozás, és az alapértelmezett írásmódot módosítjuk a „szuper” előtag hozzátoldásával, vagyis a „szupernagy látószögű” írásmódot kapjuk (szóközzel írva). Tekintettel a jelző + jelzett szó felbontásra és a „szuper” előtag kapcsolódására, más írásmódot nemigen tartok elképzelhetőnek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra