Mosonyi Emil-emlékszoba- és -dombormű-avató ünnepség

2010. 11. 14.

Programszervezőként az alábbi kérdéssel küszködök:
Mosonyi Emil Emlékszoba
Mosonyi Emil-emlékszoba,
melyik a helyesebb vagy inkább helyesebb, illetve
“Mosonyi Emil Emlékszoba- és dombormű-avató ünnepség” hogyan írható helyesen?

Minthogy a Mosonyi Emilről nevezett, az ő tiszteletére létrehozott emlékszobáról van szó, a két elem jelöletlen szóösszetételt (leginkább jelentéstömörítő összetételt) alkot, így alapesetben egybeírnánk (l. a szabályzat 95. és 129. pontját). Mivel azonban az első tag tulajdonnév, a kötőjeles írásmódhoz kell folyamodnunk a 140. b) és a 168. pont értelmében. Tehát: “Mosonyi Emil-emlékszoba”.

A második kérdés nehezebb, hiszen feltehetőleg az emlékszobát és a domborművet egyaránt tervezik felavatni, másfelől az emlékszoba és a dombormű egyaránt Mosonyi Emilhez kapcsolódik, tehát két összevonás is rejtőzik a kifejezésben, ahol épp a középső tag különbözik: “Mosonyi Emil-emlékszoba-avató ünnepség” + “Mosonyi Emil-dombormű-avató ünnepség”.

(A “domborműavató” csak 6 szótag, tehát első látásra egybeírhatnánk a 138. pont szerint, azonban Mosonyi Emil nevéhez nem kapcsolódik közvetlenül a “domborműavatás”, csak a “dombormű”, így a másik kötőjelre is szükség van, vö. “Oscar-díj-átadás”: az átadás nem kapcsolódik közvetlenül az Oscar névhez, csak a díj. A “domborműavató ünnepség” kifejezésben ugyan célja, funkciója az ünnepségnek a domborműavatás, a 112. pont alapján azonban különírjuk amiatt, hogy az első tag többelemű, szemben az egybeírt “avatóünnepség” alakkal.)

A több közös taggal rendelkező kifejezések összevonásával a 262. c) pont foglalkozik (pl. “gép- és gyorsíró”, “bortermelő és -értékesítő szövetkezet”). Mindezek nyomán az alábbi írásmód lesz a megfelelő: “Mosonyi Emil-emlékszoba- és -dombormű-avató ünnepség” (az “és” körül egy-egy szóközzel mindkét oldalon, összesen 4 kötőjellel).
Az első és az utolsó kötőjel céljáról fentebb már szó esett. Az “emlékszoba” utánira az “avató” szóhoz tartozása miatt van szükség, a “dombormű” előttire pedig a “Mosonyi Emil” névhez tartozása miatt.

Hogyha élőbeszédben is könnyedebbnek hat, átfogalmazhatjuk a kifejezést, pl. “Mosonyi Emil emlékszobájának és domborművének avatóünnepsége” formában, így kiszabadulhatunk a kötőjelek útvesztőjéből.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra