hosszú távon, egyeztetés

2010. 11. 16.

Két gondom van: „rövid távon” „közép távon” „hosszú távon” egybe vagy külön írjuk egy gazdaságpolitikai szövegben (vagyis nem atlétikai versenyről van szó). Sose tudom, és a kollégáimtól eltérő válaszokat kapok.

A másik: „A rendszert az abba bejelentkező cégek, az alkalmazottak és az állam közösen finanszírozzák…” vagy finanszírozza? Mi a szabály?

A hosszú táv és a rövid táv kapcsolatot konkrét értelmében véve különírjuk, hiszen nem történt olyan jelentésváltozás, amely az egybeírást indokolná (l. a szabályzat 107. pontját). Szintén különírjuk e konkrét jelentésű kapcsolatok ragos vagy -ú/-ű/-jú/-jű/-i/-beli/-s képzővel képzett alakjait is: hosszú távon, hosszú távú, rövid távon, rövid távú stb. (l. AkH. 108. pont).

A távolsági versenyeken használt értelemben viszont egybeírjuk ezeket a kifejezéseket: hosszútáv, hosszútávú, rövidtáv, rövidtávon.

A középtávú szó közép tagja viszont nem melléknév (mint a hosszú vagy a rövid), hanem főnév, így szóösszetételt alkot a második taggal, azaz mindenképp egybeírjuk.

Ami a másik kérdését illeti:

Az egyes és többes szám egy mondatban való szerepeltetéséről a következőt írja a Magyar grammatika (szerk. Keszler Borbála, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2000. 400. o.): „Ha a halmozott alanyok különböző számúak, az állítmány alaki egyeztetéssel a hozzá legközelebbi alany számához igazodik. Például: Az üveggyöngyök, a szalvéta, a díszdoboz lepotyogott a földre; Két rendőr és katonák segítettek a mentésben – Katonák és két rendőr segített a mentésben.”

De: „Értelmi egyeztetés esetén az állítmány ilyenkor mindig többes számú: Pacsirták és egy gólya látszanak a fényképen; Papírzacskó, újságlapok és egy szakadt rongydarab repülnek a szélben. Ez az egyeztetés jobban érezteti a halmozott alany egységes voltát.” (uo.)

Ezek alapján mind az egyes számú, mind a többes számú igealak elfogadható.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra