gülbaba burgonya

2010. 11. 17.

Azt szeretném tudni, hogyan írjuk helyesen a desiré burgonya, illetve a gülbaba burgonya kifejezéseket, és melyik szabályt követhetem, ha még ehhez vagy ezekhez hasonló kifejezésekkel találkozom?

A növény- és állatnevek helyesírását a nyelvészek az adott biológiai terület szakértőivel közösen dolgozzák ki a helyesírási szabályzaton túlmutató növény- és állatrendszertani szempontok stb. figyelembevételével. E neveknek bonyolult külön- és egybeírási szabályaik vannak, amelyeket röviden az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. kötet (röviden: OH.) is összefoglal (a 2004-es kiadásban a 138. oldalon).

Ennek alapján a fajtanévi jelzős szerkezeteket különírjuk: cigája juh, cornish tyúk, merinó juh stb. Ide illik a gülbaba burgonya és az ella burgonya forma (ezek megtalálhatók az OH. szótári részében), valamint ezek mintájára a desiré burgonya is.

Bővebbet a növény- és állatnevek helyesírásával foglalkozó szakkiadványokból lehet kideríteni, ahol sokszor indokolják is az írásmódot. Elsősorban az alábbi három munkát ajánlom figyelmébe:
Gozmány László 1994. A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Folia Entomologica Hungarica – Rovartani Közlemények, 55. 429–445.
Jávorka Levente – Fábián Pál – Hőnyi Ede (szerk.) 1995/2000. Az állatfajtanevek helyesírása. Állattenyésztés és Takarmányozás, 44. 465–470. = Acta Agraria Kaposváriensis, 4. 82–86.
Priszter Szaniszló 1998. Növényneveink. Budapest, Mezőgazda Kiadó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra