idézet írásjele

2010. 11. 17.

Azt kérdezném, hogy kell-e pontot tenni a mondat végére, ha előtte idézet szerepel, pl.

Péter azt kérdezte: „Hogy vagy?”.

Logikus volna a pont, mert azzal zárom le a mondatot, de nem túl sok írásjel van így?

A magyar helyesírás szabályainak 256. pontja, valamint a Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila-féle Helyesírás (Osiris Kiadó, 2004.) c. munkájának 337. oldala alapján a következőket mondhatjuk: Az idézetet bevezető mondatot kettősponttal zárjuk, az idézet kezdő nagybetűjét pedig megőrizzük (ahogyan Ön is tette a példában). Ha az idézett rész teljes mondat (vagy az idézet teljes mondattal záródik), az annak megfelelő mondatzáró írásjelet a záró idézőjel elé kell kitenni, például:
Mándy Iván egyik novellája így kezdődik: „A fotel előtt álltam. Az üres fotel előtt.”
Ma is aktuális Vörösmarty kérdése: „Mi dolgunk a világon?”
Petőfi így kezdi híres versét: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!”

Az idézet záró írásjelét tehát nem követi újabb (amely az idéző mondatot külön lezárná), így az Ön példája helyesen: Péter azt kérdezte: „Hogy vagy?”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra