omnibuszközlekedés

2010. 11. 17.

Egybe vagy kötőjellel kell írni:

omnibusz közlekedés

Nem tudom eldönteni, mert a H. szótárban kötőjellel van az autóbusz-közlekedés, de már ezt sem értem, miért. Az autóbusz nem 1 szó? Mert pl. az autogramgyűjteményt egybe írja, tehát ami a latinban 2 szó, az nálunk 1. Vagy rosszul értelmezem?
Ezek után az omnit végképp nem tudom hova tenni.

Az autóbusz szó összetételnek minősül (mind az autó, mind a busz szó önállóan is használatos) a magyarban. Az autóbusz-közlekedés tehát háromtagú, nyolc szótagból álló összetétel, amelyet a helyesírási szabályzat 138. pontjának értelmében kötőjelezünk a fő összetételi tagok határán.

Az autogram szó azonban a magyarban nem számít összetételnek (bár ahogyan Ön is jól látja, az eredeti görög szó valóban két tagból áll), mert a -gram szó önállóan nem fordul elő. Az auto- előtagot pedig csak akkor számítjuk önállónak a szótagszámlálás szempontjából, ha önállóan is használatos utótag járul hozzá, pl. autogejzír (vö. Osiris-féle Helyesírás 2004., 129. oldal). Az autogramgyűjtemény tehát két tagból álló összetételnek számít, így hiába több mint hat szótagos, nem kötőjelezzük.

Hasonló okokból írjuk egybe az omnibuszközlekedés szót is, hiszen a latin eredetű omni- előtag (jelentése: ‘minden’) a magyarban önállóan nem használatos, ezért a szó kéttagú összetételnek tekintjük (a szó jelentése egyébként: ‘mindenki busza’).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra