egyeztetés

2010. 11. 23.

Ma hallottam a tévében:
a szociális munkásoknak az a feladata.

Nem ez az első eset, hogy ilyesmit hallok a tévében. Az lenne a kérdésem, hogy melyik a helyes, feladata vagy feladatuk?

Bár az alapműnek számító, 2000-ben megjelent Magyar grammatikában még mindig olvasható az a 19. század óta létező szabály, miszerint az úgynevezett dativus possessivusos mondatokban a többes szám 3. személyű birtokoshoz szabályosan egyeztetjük a birtokot (pl.: A szociális munkásoknak az a feladatuk…), nem egészen ad naprakész állapotrajzot, tudniillik a mai beszélt (és írott) nyelvben egyre gyakrabban tapasztalható az egyeztetés elmaradása, pl.: Van-e még jövője a fiataloknak? A gyermekeknek az iskolában a helye. A szomszéd lakóknak még nem jött meg a gázszámlája. A képviselőknek ilyenkor van a legtöbb dolga. (Hozzájárulhat ennek a jelenségnek a terjedéséhez, hogy a birtokos jelzős szerkezetekben ilyenkor soha sincs számbeli egyeztetés, pl.: A szociális munkások feladata…)
Grétsy László ezt a változást egy több évszázados változásfolyamat szerves részeként értelmezi, amely a nyelvművelők lassító törekvései ellenére is tovább folytatódik, és már – vélhetően – nem fékezhető meg.
Röviden összefoglalva: mindkettő mondat helyes.

Forrás
Grétsy László 2006. Van-e még jövőjük a fiataloknak? Édes Anyanyelvünk XXVIII/5: 7. o. (http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/pdf/ea0612.pdf)
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 451. o.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra