képújsága, képújságja, teletextje

2010. 12. 07.


A tévécsatorna „képújságában és teletextében” vagy „képújságjában és teletextjében” a helyes?


Az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel két változata: -a, -e, -ja, -je. Az eredetileg hangréskitöltő j elem analógiás úton terjed. Az irodalmi hagyomány védte a régibb, j nélküli formát, de ez a védelem mára megszűnt. Jellemzően ingadozó helyzetet tapasztalunk. A j megjelenése a szóvégi mássalhangzótól függ. Leginkább a t-végűeknél, valamint a d, g, k, p, l, r, m, n végűeknél fordul elő. (Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza, Zimányi Árpád, Pauz-Westermann, Celldömölk, 2007)
A harmadik személyű birtokos személyjel képzése a magyar nyelv talán legképlékenyebb, legkevésbé megfogható területe. Sok esetben egyik ember így használja, a másik meg úgy (j-vel vagy j nélkül), sőt akár ugyanaz az ember mondhatja egyszer így, máskor meg úgy, önálló szó végén így, szóösszetételhez illesztve amúgy. Még egyazon szó egyes és többes birtokos személyjeles alakjai sem mindig ugyanúgy képződnek, pl. “barátja”, de “barátai”. Végérvényes szabály csak korlátozottan (némely végződésekre) adható, inkább tendenciákról lehet beszélni számtalan kivétellel, úgyhogy leginkább a nyelvhasználatot érdemes figyelembe venni.
1, Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve az „újságja” mellett zárójelben tünteti fel az „újsága” alakot. (A „teletext” szónál nem szerepel személyjeles alak, a „képújság” szó pedig egyáltalán nem található meg a könyvben.)
2, A Magyar Nemzeti Szövegtárban (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) az “újsága” alak 20-szor fordul elő, a “újságja” szintén 20-szor. A „képújsága” alak egyszer sem, a „képújságja” viszont kétszer. A „teletexte” alak egyszer sem, a „teletextje” viszont 6-szor.
3, A Google a „képújsága” alakra 85 700 találatot adott, míg a „képújságja” 43 800-szor fordul elő. A „teletexte” alakra nem adott a Google magyar nyelvű találatot, a „teletextje” viszont kb. 1400-szor fordul elő.
Emiatt a „teletext” szó esetében a j-s alakokat javaslom, a „képújság” szó esetében mindkét változat elterjedtnek tűnik, tehát bármelyik használható.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra