Másképp Látók, címek toldalékolása

2010. 12. 08.

1.Egy újságcím neve Másképp látók. Nem kellene a látókat nagy L-lel írni?
2. Fogalmazhatok- e így is: … a látók-at nagy L-lel írni?


A Másképp látók egy internetes irodalmi és művészeti portál (http://www.maskepplatok.hu/). „Az internetes portálok címei az állandó címek közé tartoznak, hiszen a média egy újfajta változatát teremtették meg. Ennek megfelelően az újságok, folyóiratok, különféle lapok címírási szabályai alkalmazhatók rájuk. A mai írásgyakorlatban meglehetősen nagy az összevisszaság. Ennek megszüntetésére az ajánlható, hogy a portálcímek kövessék az állandó címek írásmódját, vagyis az egy szóból álló címek nagybetűvel kezdését, a több szóból álló címekben pedig a csupa nagy kezdőbetűs formát.” (Osiris Helyesírás, 232. oldal) Ennek alapján a honlap nevének javasolt írásmódja: Másképp Látók.
A címek toldalékolásakor a ragokat és a jeleket általában egybeírjuk a címekkel: a Számadásnak, a Nemzeti dalt, Arany Toldijának stb. Csak a raggal záródó címekhez kell kötőjellel kapcsolni a jeleket és a ragokat: Petőfi Szülőföldemen-jében, A Noszty fiú esete Tóth Marival-ban. (Az ilyen formák azonban nehézkesek, így szerencsésebb a szerkezetes megoldás: Petőfi Szülőföldemen című versében, A Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényben). (OH. 240. oldal) Tehát a tárgyragos alak javasolt írásmódja: a Másképp Látókat.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra