címzés

2010. 12. 11.


Hivatalos levélben a címzett nevének írásakor milyen szabályokat kell figyelembe venni?

1. Intézmények, állami- és gazdasági szervek, vállalatok neveit nagy kezdőbetűvel írjuk, kivétel az és kötőszót. A személyneveket nagy kezdőbetűvel, a hivatali beosztást kisbetűvel írjuk.
Pl.
Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola
Kenes Ilona igazgatónő

Budapest (aláhúzva)
Iskola u. 4.
11842.
Ha a hivatalos levél körlevél (papíralapon küldjük), eddig így írtuk. Helyesen van ez leírva?
Pl.
Valamennyi Oktatási Intézmény
Igazgatójának

Székhelyén (alá kell húzni)

3.
Kaposvár város valamennyi oktatási
intézménye Igazgatójának

Székhelyén (alá kell húzni)

Helyesen van leírva a címzett neve?
Itt mi a szabály?
Ha az \”Igazgatójának\” nagy kezdőbetűs, mert
személyneveket helyettesít, akkor
a \”valamennyi oktatási intézménye\” miért nem
nagy kezdőbetűs szavak, hiszen azok intézményneveket helyettesít, vagy a birtokviszony miatt írjuk kisbetűvel ezeket a szavakat?


Az akadémiai helyesírási szabályzat 149. pontja alapján „levelekben és hivatalos iratokban megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem)”. Azonban az Ön által említett példák nem megszólítások, inkább címzések. A „valamennyi”, „oktatási”, „intézmény”, „igazgató” és „székhely” szavak önmagukban nem tulajdonnevek, így nagybetűzésük nem indokolt.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra