címek toldalékolása 2.

2010. 12. 13.


Azt szeretném kérdezni helyesen írom-e cikkem címében a következőket?

2011-ben „Magyar rapszódia”-ra hangolva

ui: További hasonló nyelvi bizonytalanságokkal kapcsolatos dolgoknak, hol olvashatnék utána?


A címek szövegbe szerkesztésénél a névterjedelem jelölése érdekében többféle megoldást is alkalmazhatunk. Ha nem írjuk ki a „című” vagy rövidítve „c.” melléknevet és a műfajt, műtípust jelölő főnevet (pl. a Magyar rapszódia c. műre), akkor magát a címet idézőjelbe tehetjük vagy írhatjuk eltérő betűtípussal (leggyakrabban dőlt betűvel).
A címek toldalékolásakor a ragokat és a jeleket általában egybeírjuk a címekkel: a Számadásnak, a Nemzeti dalt, Arany Toldijának stb. Csak a raggal záródó címekhez kell kötőjellel kapcsolni a jeleket és a ragokat: Petőfi Szülőföldemen-jében, A Noszty fiú esete Tóth Marival-ban. Azonban az írásjellel záródó, illetve idézőjelbe tett címekhez mindig kötőjellel fűzzük a toldalékot (pl. Jókainak „Az arany ember”-e). Az eltérő betűtípussal szedett címekkel kapcsolatban az akadémiai szabályozás nem ad eligazítást arra nézve, hogy a toldalék kötőjellel kapcsolódjon-e. A gyakorlatban létezik a kötőjeles és a kötőjel nélküli forma is. Mindkét megoldás alkalmazható, az a lényeg, hogy egy szövegen belül egységes legyen.
Az írásjellel (pl. idézőjellel) lezárt címek esetén eltekinthetünk a tővégi a, e, o, ö magánhangzók nyúlásának jelölésétől.
Tehát ha az idézőjeles megoldást szeretné használni, az Ön által használt írásmód a helyes.
A fentieknek utánanézhet az Osiris Kiadó Helyesírás című kötetében (Helyesírás, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 239-240. oldal), ahol más helyesírási kérdésekre is választ találhat.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra