egy hónapos, húszesztendős

2011. 01. 13.

Szeretném megkérdezni, hogy az egy hónapos jelzős szerkezetet egybe- v. különírjuk? Az AkH. 11. kiadása szerint (119. szabály) ezt egybeírjuk, de a szószedet szerint nem (öt hónapos). Emellett a húszesztendős szót egybeírjuk, és nem értem, hogy miben különböznek.

Az egy hónapos és a húszesztendős szerkezetek helyesírását valóban a 119. szabálypont taglalja, amelyben választ kapunk az Ön kérdésre is. Az írásmódra vonatkozó szabálypont szerint ugyanis: „Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. a sok, több, fél számnévnek), valamint egy -i, -ú, -ű, -jú, -jű, -s, -nyi képzős egyszerű melléknévnek a kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi, kilenchavi, háromlábú, ötágú, hétfejű, kétzónájú, kétpetéjű, sokmilliós, négyoldalas, húszfőnyi stb. De számjegyekkel írva: 9 havi, 20 főnyi stb. – Ha azonban akár a melléknév, akár a számnév, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű, egy szótagos, negyven négyszögöles, száz hektoliternyi; tizenkét emeletes, huszonnégy tagú, negyvennyolc órás, száztizenhat napi; hetvenöt centiméteres, ötvenhét másodpercnyi; stb. számjegyekkel írva is: 40 köbcentiméteres, 116 napi stb.” Az egy hónapos szerkezet különírásának oka az, hogy az egyik tag összetétel (hó + nap = hónap), ezzel szemben a húszesztendős alakulat mindkét tagja egyszerű szó. Ellentmondást tapasztalunk a következő ellentétpárnál is: egy hónapos — egyhavi; ám itt is a szerkezeti felépítés a mérvadó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra