Sebészeti Szakrendelő (még egyszer)

2011. 01. 13.

Köszönöm a válaszát, de akkor teljesen konkrét lesz a kérdés.
A beutaló nyomtatványon szeretném helyesen feltüntetni a szakrendelés nevét. Van olyan szakrendelőnk, mint egészségügyi intézménynek, hogy Sebészeti Szakrendelés. Ez az egység neve, mint ahogyan egy ember neve az, hogy Nagy Pál.
Mi a helyes? Sebészeti szakrendelés, Sebészeti Szakrendelés, sebészeti szakrendelés?

Az ismételt kérdés okán, valamint a helyesírási nehézség bemutatása végett kicsit részletesebben kifejtem az ezzel kapcsolatos véleményemet, választ adva az Ön által kérdezett konkrét esetre is.

Ahogy az első levelemben is írtam, a sebészeti szakrendelő, szakrendelés alakulatok nem (tipikusan) tulajdonnevek, mivel nincs bennük semmilyen egyedítő elem, épp ezért — a kiemelt helyzettől (feliratként, címként stb.)eltekintve — minden elemét kisbetűvel írjuk. Ennek ellentmond az, hogy az ehhez hasonló intézetek alegységei igazgatási szempontból mégiscsak intézmények: külön címük,bélyegzőjük, apparátusuk van. Vagyis: a sebészeti szakrendelő névtani szempontból nem, igazgatási szempontból viszont intézménynév. A végig nagybetűs írásmódot egyébként a szabályzat is megengedi, bár nem preferálja: „Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve akkor írandó intézménynévszerűen, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van: a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya (az MTA testülete), a Medicor Művek Vállalkozási Gyára, a Szak¬szervezetek Nógrád Megyei Tanácsa, a Hazafias Népfront X. Kerületi Bizottsága stb.” (az AkH. 189. b) alpontja)

Ennélfogva mindhárom írásmódnak meglehet az oka.
Folyó szövegben a sebészeti szakrendelő, szakrendelés írásmódot ajánlom. Kiemelt helyzetben: az első elem nagybetűs kezdését: Sebészeti szakrendelő, Sebészeti szakrendelés.

Az ön által említett formanyomtatványon – véleményem szerint ¬ alkalmazható az idézett szabálypont is, ennek megfelelően írhatjuk nyugodtan végig nagybetűvel is: Sebészeti Szakrendelő (a sebészeti szakrendelés nem intézménynév, hanem egy tevékenységnek a megnevezése, így ebben az esetben ezt az írásmódot nem javaslom).

Rövidre fogva: az intézménynévszerűséget nyugodtan jelölhetjük végig nagybetűvel, más esetekben érdemes a fentieket követni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra