Észak-Magyarország régió

2011. 01. 14.

Mi a helyes írásmódja az Észak-magyarországi régiónak?

A kérdezett megnevezés egyik írásmódja: Észak-magyarországi régió. (Vö. Laczkó Krisztina—Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest, Osiris Kiadó, 2004, 203. o.) A kötet szótárrészében azonban a Dél-Alföld régió szerepel, ennek mintájára a másik lehetséges írásmód: Észak-Magyarország régió.

Kiegészítés 2011. március 16-án:

A régiók helyesírásában sokáig két változat élt egymás mellett: a “Közép-Magyarország régió”, illetve (-i képzővel, kis m-mel) a “Közép-magyarországi régió” típusú. A Földrajzinév-bizottság 2010. júniusi határozata azonban az előbbi mellett foglalt állást (http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2235&articleID=16477&ctag=articlelist&iid=1), tehát a javasolt írásmód: “Közép-Magyarország régió” (és a többi régiónál is végig ennek mintájára, -i nélkül, két nagybetűvel, kivéve ezt az egyet: “Budapesti agglomeráció”).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra