Gerilla Önéletrajz-módszer és a többi

2011. 01. 14.

Létezik egy internetes honlap, a Gerilla Önéletrajz (www.gerillaoneletrajz.hu). Ez számos szolgáltatást kínál, mint pl. Gerilla Önéletrajz Módszerek, Gerilla Önéletrajz stratégiák, Gerilla Önéletrajz Tippek (mindet az eredeti írásmód szerint írtam). Mi a véleménye erről?
Ahogy utánanéztem, a gerillaharc, gerilla-hadviselés tiszta sor, jelöletlen birtokos szerkezet. A gerillamarketing már kételkedésre késztet, nem főnévi jelzőről van-e szó.
És akkor itt van ez a honlap, ahol a Gerilla márkanévi szerepben tetszeleg.
Ön szerint mi lenne a helyes formája a honlap címének és a szolgáltatásoknak?

A Gerilla Önéletrajz internetes portál helyes írásmódjáról az Osiris Kiadó Helyesírás című kézikönyvében olvashatunk. A könyv szerzői a következőképpen foglalnak állást: „Az internetes portálok címei az állandó címek közé tartoznak, hiszen a média egy újfajta változatát teremtették meg. Ennek megfelelően az újságok, folyóiratok, különféle lapok címírási szabályai alkalmazhatók rájuk. A mai írásgyakorlatban meglehetősen nagy az összevisszaság. Ennek megszüntetésére az ajánlható, hogy a portálcímek kövessék az állandó címek írásmódját, vagyis az egy szóból álló címek nagybetűvel kezdését, a több szóból álló címekben pedig a csupa nagy kezdőbetűs formát: Habos torta, Kreatív Online, Országos Internet Szaknévsor, Pálya.hu — Oktatási Portál, Terminal IT Network — Informatika Mindennap.” Az előzőek mellett fontos megemlíteni, hogy a tulajdonnevek fontos jellemzője az állandóság, vagyis minden esetben a hivatalos, (bíróságon) bejegyzett — akár még a helyesírásnak is ellentmondó – írásmódot kell követnünk. Az internetes honlap helyes, pontosabban ajánlható írásmódja: Gerilla Önéletrajz. A megnevezéshez kapcsolódó utótagokat a tagok közötti jelöletlen nyelvtani viszony miatt kötőjellel kapcsoljuk: Gerilla Önéletrajz-módszer, Gerilla Önéletrajz-stratégia, Gerilla Önéletrajz-tipp.

A gerillamarketing alakulatban a gerilla jelentése valóban eltávolodott a szó eredeti jelentésétől, inkább jelzői használatról van szó: ’a nem hagyományos (konvencionális) eszközöket, illetve technikákat alkalmazó . Ez tehát inkább a különírás melletti érv. Ennek ellenére én az egybeírást javaslom: a tagok együttese ugyanis egy a marketingben használatos, annak egy területét felölelő (szak)kifejezés, van tehát némi jelentésváltozás. A mai magyar írásbeliségben is az egybeírás a jellemző (ezt igazolják a Google-adatok, a Magyar nemzeti szövegtárban sajnos nem volt találat), nem érdemes tehát jelen esetben – véleményem szerint — szembe menni az írásgyakorlattal.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra