aszerint, a szerint

2011. 01. 19.

Tapasztalatom szerint sok bizonytalanságot okoz az “a szerint” – “aszerint” mutatószó + névutó alkalmazása. Kérem, segítsen az alábbi, Bibliából származó mondattal megvilágítani, ilyen esetekben a külön- vagy az egybeírás-e a megfelelő.
“Tartsátok meg azért e szövetségnek igéit, és aszerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, amit cselekesztek.”
!

Az “aszerint” egybeírva határozószó. Pl.: “aszerint, hogy…, aszerint is”. Különírva névmás, pl.: “a szerint, ami…”, “a szerint a nézet szerint” (Helyesírás, Osiris Kiadó). Az idézett mondatban határozószó, tehát egybeírandó.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra