Tímea Ilona (utónevek)

2011. 01. 26.

A keresztnevek közé ugye nem kell kötőjelet tenni? Az anyakönyveztető azt mondja, hogy de. Tímea Ilona lenne a kislány neve, de Tímea-Ilonának akarják beírni.

A névviselésről is szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 27.§ (2) bekezdése így rendelkezik: „A név anyakönyvezésénél a magyar helyesírás szabályai az irányadóak.” Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila: Helyesírás (Osiris, 2005) című kiadványa a rendeletet és az újabb, 2004. január 1-jén életbe lépett jogszabály-módosítást is figyelembe véve ír a hivatalos névhasználatról. A 157. oldalról idézem a következőket:
„A jogszabály szerint egy személy legfeljebb két, a nemének megfelelő utónevet kaphat. A két név csak különírt formában anyakönyvezhető, egybeírás és kötőjelezés nem lehetséges.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra