betűrendbe sorolás és előnevek

2011. 02. 01.

id., ifj.
dr.
vitéz
gróf, báró
nemesi előnév (több tag)
Mi ezek név előtti, illetve név után vetett (abc-be rendezéskor) helyes sorrendje?

A címet, rangot jelentő szavak régebben a név után álltak, pl. Károlyi gróf, Szemere doktor; ma inkább a név elé kerülnek: báró Eötvös József, illetve dr. Szemere.
Betűrendbe soroláskor mindkét forma választható, arra viszont ügyelni kell, hogy egy írásművön belül egységes legyen.
A betűrendbe soroláskor gondot okozhat az, hogy az előnevet (a személynevek előtti részt) a névhez számítsuk-e. Az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. kötet szerint a gyakorlat az, hogy ezeket nem vesszük figyelembe, csak a név alapján rendezzük a névsort.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra