tót-á-gas, án-gyo-mé

2011. 02. 02.

Hogyan kell helyesen szótagolni az alábbi szavakat és magyarázatot is kérnék, hogy miért:
tótágas, ángyomé.
A tótágas esetében szerintem a tót – á – gas a helyes szótagolási mód és nem tó – tá – gas, mivel összetett szóról van szó és ennek megfelően külön szótagoljuk az elő- és utótagot.
Án – gyom – é vagy án – gyo – mé.

A kérdezett szavak helyes elválasztása: tót-á-gas (összetett szó, a szóhatáron van az elválasztás: tót + ágas), illetve án-gyo-mé (nem összetett szó, a toldalékos alakot a szokásos módon választjuk el, vagyis a mássalhangzót átvisszük a következő szótagba.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra