etikus vs. morális

2011. 02. 11.

Miben különböznek az „etikus” és „morális” fogalmak?

A Magyar értelmező kéziszótár a két szóra nagyon hasonló definíciót ad, ezért nem könnyű a megkülönböztetésük. Azonban, ha a kiinduló szavakat (etika, morál) nézzük, többet tudhatunk meg.
„etika 1. Erkölcstan 2. (Vmely hivatás körébe vágó) erkölcsi szabályok összessége.”
„morál – Erkölcs(iség), erkölcsi felfogás. rég Erkölcsi tanulság.”
Ebből látható, hogy az ‘etikus’ egy szabályokon, elvárásokon, előírásokon alapuló viselkedésformára utal, míg a ‘morális’ egy – az emberben létező – belső szabályozottságot feltételez.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra