„Tisztelt Dr. X. Y.” még egyszer

2011. 02. 20.

A „Tisztelt Dr. X. Y.!” kapcsán meg szeretném kérdezni, hogy nem magyarosabb-e a „Tisztelt X. Y. doktor!”?

A dr. – akárcsak az ifj., id., özv. – név előtt szokott szerepelni (A magyar helyesírás szabályai, 153. szabály). Két esetben szokták praktikus okokból a név után tenni:
1. asszonynévben használják (pl. Kovács Béláné dr. – ekkor nem a férj, hanem a feleség a doktor),
2. ábécébe soroláskor
Orvosok megnevezésekor szokott a név mögött állni (pl. Kovács doktor úr), ám levélben ilyenkor is a teljes nevet használják (pl. Dr. Kovács Béla), illetve a beosztást vagy tudományos fokozatot (pl. főorvos úr, professzor úr).

A címet, rangot jelentő szavak régebben a név után álltak, pl. Károlyi
gróf, Szemere doktor; ma inkább a név elé kerülnek: báró Eötvös
József, illetve dr. Szemere, forrás: Nyelvművelő kézikönyv I. kötet
387. oldal.
Idegen hatásnak tulajdonítják azt, hogy a név elé  került a címet
jelentő szó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra