-lag/-leg, írásjelek

2011. 02. 24.

Helyes-e az “egyértelműleg” kifejezés, vagy a “csillapítólag”? Létezik egyáltalán -lag, -leg toldalék, vagy “egyértelműen, csillapítóan” csak a helyes alak?
A másik a kezdő hármaspont, a szóközök és az írásjelek (gondolatjel, idézőjel, zárójel) kérdése. Ha pl. párbeszéd szerepel egy szövegben, ami elhallgatással kezdődik, akkor a gondolatjel és hármaspont közé nem kell szünet (hiszen idézőjelnél is “tapadó”), a hármaspont után viszont kell? Vagy attól függ, hogy a mondat kisbetűvel vagy naggyal kezdődik?

A -lag/-leg képző természetesen létezik, pl. valószínűleg, utólag. Az utóbbi időben ráadásul egyre jobban terjed, sokszor az -an/-en képző helyett is ez áll, tehát használatos az egyértelműleg, ill. csillapítólag szó is.

A kihagyások előtt és után érzékeltetni kell a mondat eredeti szerkezetét. Tehát, ha a mondatból hagyunk ki, akkor a kihagyás után van a záró írásjel, ha két mondat között, akkor csak zárójelben van a három pont, ha egy mondat elejéről, akkor az eredeti helyesírást követve kisbetűvel folytatjuk az idézést. A három pont szóközök nélkül kapcsolódik a mondat utolsó szavához, és a harmadik után nincs szóköz, ha olyan újabb írásjel követi, amelyik szóköz nélkül kapcsolódik (pl. a kérdőjel).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra