homonimák betűrendben

2011. 03. 03.

Ha a személy- és településnév ugyanaz, hogyan kell betűrendbe sorolni?
Pl.: Petra, Buda (mint személynév) és Petra, Buda (mint község).

A Magyar helyesírás szabályai szerint a betűrendbe sorolás a magyar ábécé alapján történik, tehát alaki szempontból. Mivel a Buda és Petra a fenti két esetben tulajdonnév, jelentéstanilag sem különbözik egymástól, így helyük felcserélhető. (A magyar helyesírás szabályai 1984. Akadémiai Kiadó, Bp., 14. pont)
Az Osiris-féle helyesírás külön útmutatót nyújt a homonimák betűrendbe sorolásához. Eszerint az alakilag egyforma szavaknál a gyakoriság és az etimológia alapján dönthetjük el, hogy mi kerüljön előre. Ezt leginkább a szótárak készítésénél alkalmazzák, ahol figyelembe veszik a szótári hagyományt is, így pl. az igék megelőzik az egyéb szófajú szavakat. (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp., 38.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra