tűrésez

2011. 03. 03.

Mit jelent: tűrésez?

Szövegkörnyezet nélkül elég nehéz a jelentést megadni, mivel a tűrésez (esetleg: türésez) annyira ritka, hogy a szótárak nagy része nem tartalmazza, a világhálón sem találni rá példákat. Az elsőre is felismerhető benne, hogy a tűrés főnévből keletkezett a -z igeképzővel, és vagy a tűr ’elvisel’ vagy ’gyűr, göngyöl’ igének a származéka.

Hosszas keresés után két tájszótárban találtam olyan szót, amely segítségünkre lehet. A tűrés (türés változatban is), mely az utóbbiból, a ’gyűr, göngyöl’ jelentéséből származik, a többjelentésű. Egyik jelentése ’a hajnak a fülnél való összefonása, illetve más vidéken „tűrésre fésüli a haját – vagyis felcsavarja a haját. Más jelentései: ’töredék’, ’sebes víz által összehordott gaz’ (Székelyudvarhely), ’ruha hajtása’, ’kétrét hajtott szalmacsomó’ a kenderáztatásban használatos, erre csöpög a fehérítésre használt hamulúg.
(Szinnyei József: Magyar tájszótár. 1893-1901. http://mek.oszk.hu/07000/07025
Új magyar tájszótár. Akadémiai.)

Elképzelhető, hogy a tűrésez a fenti jelentések igei változata, pl. a ’tűrésre fésüli a haját’ vagy ’a ruha szélét hatja’ helyett állhat rövidebben: tűrésez (igei változatban egyik szótárban sincs meg).


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra