úgy…, mint… ~ mind…, mind…

2011. 03. 05.

Helyes-e az „úgy/mint” kötőszavak mellérendelő (a „mind/mind”-hez hasonló) használata?
Pl. Amit tett, az helyteleníthető úgy szakmai szempontból, mint erkölcsileg.
(Az eredeti, kifogásolt előfordulás egy szóban elhangzott, hosszú körmondat két felét kapcsolta össze.)

Több szótár, nyelvkönyv alapján a következő foglalható össze:
Kétségkívül létező forma az úgy -, mint – páros kötőszó. Helyességét vitatják, mert idegenszerűségnek (germanizmusnak) minősítik az összefoglaló kapcsolatos viszony kifejezésére. Helyette a mind -, mind – kötőszót ajánlják (pl. Nyelvművelő kéziszótár, Grétsy László és Kemény Gábor szerk. Tinta Kiadó, 2005, 375. o.; Értelmező kéziszótár 2., átdolgozott kiadás, Akadémiai, 2003, 1389.o.).
Figyelmébe ajánlom az e témáról szóló cikket: http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=6421
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra