AB-határozat

2011. 03. 08.

Alkotmány Bíróság határozata, ha rövidítve írjuk, akkor AB határozat, vagy AB-határozat a helyes?

Mivel az AB-nek a határozatáról van szó, ez jelöletlen birtokos szóösszetétel, amit általában egybeírunk, itt viszont a betűszó miatt kötőjellel írjuk: „AB-határozat”, l. a szabályzat 287. a) pontját. (Megjegyzendő, hogy a kiírt „Alkotmánybíróság” szó is egybeíródik: ez jelentéstömörítő összetétel a 129. pont szerint.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra