testnevelésóra; németnyelv-óra és német nyelvóra; külügyminisztérium

2011. 03. 08.

A következő szavak írásmódjánál bizonytalansággal találkozom a nyelvtani szabály és az általánossá vált írásmód között:
– testnevelésóra vagy testnevelés óra; matematikaóra vagy matematika óra (szerintem ezek szóösszetételek)
– németnyelv-óra vagy német nyelvóra ; németnyelv-oktatás vagy német nyelvoktatás (megérzésem szerint a kettő nem teljesen ugyanaz: előbbi a magyar közoktatásban, utóbbi német nyelvterületen értendő)
– külügy-minisztérium (7 szótag, az előtag összetett szó) vagy külügyminisztérium (a minisztérium maga is így használja – helyesen?)

A leggyakrabban előforduló változat olykor valóban eltér a helyesírásnak megfelelő alaktól. A testnevelésóra, matematikaóra csakugyan jelöletlen összetételek (testnevelésre szánt, testneveléssel foglalkozó óra, ill. ugyanez a matematikával), leginkább jelentéstömörítőnek nevezhetjük őket a 129. pont szerint.

A németnyelv-órára, németnyelv-oktatásra vonatkozó felvetés is helyes: ezek a német nyelv tanítására vonatkoznak pl. Magyarországon [a mozgószabály szerint, 139. b], míg a „német nyelvoktatás” a németek körében megtalálható nyelvoktatást jelenti, ahogy a „német nyelvóra” is egy németországi nyelvórát takar (amely lehet pl. angolóra, franciaóra németek számára).

A „külügyminisztérium” szabályos írásmódja elvileg kötőjeles lenne, ám az intézménynevekben és ezek közszói alakjában a szótagszámlálási szabály (138.) gyakran nem érvényesül, amint az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás (2004) a 131. oldalon említi, így egybeírjuk ezeket. Ezt az elenyésző számú kivételt a hagyományos írásmód körébe sorolhatjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra