tizennégy–tizennyolc éves gyerekek

2011. 03. 09.

tizennégy-tizennyolc éves gyerekek: ha rövid kötőjellel írjuk, bizonytalanságot, ha hosszúval, korcsoportot jelöl?

Elvileg igen, a szabályzat 262. i) és 263. c) pontja nyomán. Gyakorlatilag viszont a határozatlanságot, bizonytalanságot nem szoktuk számnevek bármilyen kapcsolatával kifejezni, tehát például „hat-nyolc éves” lehetséges, de a „hat-kilenc éves” furcsa lenne. A tizennégy és a tizennyolc év említése ráadásul nehezen képzelhető el hozzávetőlegesnek, hiszen ez a két életkor elég nevezetes a hazai jogban és oktatásban. Ha valóban becslést, közelítést akarnánk adni, akkor olyan kifejezést tudnék elképzelni, mint pl. „középiskolás-forma gyerekek” vagy hasonló. A kérdezett kifejezés a pontosnak tűnő számértékekkel inkább korcsoportot sejtet, így nagykötőjellel javaslom az írását.

Az elhatárolásban egyébként segíthet, ha feltesszük a kérdést, hogy az említett alsó határ alatti vagy a felső határ fölötti érték előfordulhat-e: ha igen, az hozzávetőleges leíráskor fordul elő, és kiskötőjelet kíván; ha nem, az pontos meghatározásra utal, és nagykötőjellel írandó. A „hat-nyolc éves” gyerekek között akadhat kilencéves is, míg a „hat–nyolc éves” gyerekek közé biztos nem tartozhat kilencéves.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra