humánerőforrás

2011. 03. 11.

Egy korábbi kérdésem a humánerőforrás-menedzsment írására vonatkozott. Most egyik barátomnál a kezembe került három helyesírási szótár, és meglepetésemre kettőben „humán erőforrás” szerepel (Akadémiai Kiadó: Magyar helyesírási szótár, Újhold Kiadó: Helyesírási szabályzat és szótár) míg az Osiris kiadó Helyesírás című kiadványában „humánerőforrás”. Kérdésem: kinek higgyek?

Két olyan helyesírási szótár van, amelyeket érdemes alapul venni: az egyik természetesen az Akadémiai Kiadóé, a másik pedig az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. munka, illetve annak újabb kiadása pl. diákszótárként. Bár a többi is jó és hasznos lehet, az előbbi két kiadvány tekinthető hivatalosnak (az Osisis Kiadó kötetére az MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapja is hitelesként hivatkozik: http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/gyik/beiratkozik.html).

Sajnos előfordul, hogy a fenti két kiadvány közt is eltérések mutatkoznak: erre több ezer vagy több tízezer alak közül egy-két esetben akad példa. A „humán” szónál nem meglepő a kettősség, mivel ez melléknév és összetételi előtag egyaránt lehet. A kétféle használat azonban eltér. A melléknévi jelentése az értelmező kéziszótár szerint vagy humánus (régies használatban), vagy pedig a társadalomtudomány(ok) ágait alkotó (tudomány), ezek közé tartozó (tárgy), erre irányuló (érdeklődés). Az „erőforrás” szóhoz kapcsolódva azonban nem ilyen jelentésről van szó, hanem az emberek, személyek alkotta erőforrásról beszélünk, tehát itt csakis összetételi előtagnak tekinthetjük, így egybe kell írnunk. (Hasonló szerkezetek a „humánbiológia”, „humángenetika”, „humánökológia” is, amelyek az emberi fajra utalnak.) Ez esetben tehát az Osiris-kiadvány szerzőivel érthetünk egyet.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra