inkább: squasht, majonézt

2011. 03. 11.

A következő a kérdésem: a squash (vagyis fallabda) szó ragozott alakjában melyik a helyes: squasht vagy squashot? Úgy gondolom, hogy ez a majonézt-majonézet esetére is igaz.

Azokhoz a főnevekhez, amelyek -as-ra végződnek, általában kötőhang nélkül kapcsoljuk a tárgyragot, pl. sast, kakast, lugast, kast, farkast, inast, garast, utast, pasast, lovast stb. (kivétel: vasat, hasat). A squash hiába idegen szó, ragozás szempontjából ugyanúgy kezelhetjük, mint más, hasonló szavakat, tehát a „squasht” alakot ajánlom.

A „majonéz” esetében is valójában csak a gyakoriság, az előfordulási arány a döntő, ugyanakkor a „géz”, „trapéz”, „vitéz” főnevek (és esetleg az „indonéz”, „szingaléz” melléknevek) alapján itt is a „majonézt” alak tűnik szokványosabbnak. (Szándékosan nem a „mézet”, „rezet”, „kezet” szavakat veszem alapul, mivel ezek a rendhagyóak, ún. nyitótövűek, sőt az utóbbi kettő hangzórövidítő is.)

Azt azonban tudni kell, hogy a helyességet a beszédben nem a nyelvész szabja meg, tehát ha úgy terjedne el széles körben, hogy „squashot” vagy „majonézet”, akkor a nyelvész sem tehetne mást, mint hogy ezt feljegyzi és tudomásul veszi. A nyelvész csupán azt mondhatja meg, hogy más, újabb keletkezésű (tehát kivételek által kevésbé érintett), hangtanilag hasonló szavak alapján milyen ragok előfordulását mondhatjuk szabályosnak vagy kivételesnek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra