kaszanyűg bükköny, babó

2011. 03. 11.

Miképpen írandó a kaszanyűg()bükköny és mi a babó?

A növény- és állatnevek helyesírását speciális kiadványok ismertetik; a növénynevek terén leginkább Priszter Szaniszló „Növényneveink” c. munkája ajánlható (Mezőgazda Kiadó, Budapest 1998). A rendelkezésemre álló általános helyesírási munkák alapján a konkrét névről csak feltételes állítást tudok tenni. Az akadémiai Magyar helyesírási szótárban és az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. kötetben pusztán „kaszanyűg” szerepel, és a Magyar értelmező kéziszótár is ez utóbbi alakot határozza meg: „Világoskék virágú, réteken gyakori bükköny (Vicia cracca).” A jelek szerint tehát a „kaszanyűg” szó önmagában is megáll, önmagában is utal a kérdéses növényre, így ha a „bükköny” szót kitesszük mellé, azt csak különírva tehetjük, hiszen itt pusztán magyarázó szerepet tölt be. (Az írásmódot azonban a fenti munkából javaslom ellenőrizni.)

A „babó” nem szerepel köznévként a Magyar értelmező kéziszótárban. A Pallas nagy lexikona azonban ezt írja róla: „(növ.). a Tájszótár szerint Szeged vidékén a. m. vadbab. Diószegiék így nevezték a Vicia L. vitorlás virágu takarmányfüvet.” Czuczor–Fogarasi szótárában így definiálják: „Növénynem a kétfalkások és tízhímesek seregéből, melynek fajai többnyire indásak, kacsosak, kapaszkodók, s leveleik szárnyasak. (Vicia). Ide tartoznak: bab, lednek, stb.” (A „babó” szót ezenkívül Szobotka Tibor alkalmazta J. R. R. Tolkien The Hobbit c. regényének műfordításában a hobbitok megjelölésére.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra