számon kérhető(kké)

2011. 03. 12.

hogy a helyes:
Az állami intézmények számon kérhetőkké válnak.

Az állami intézmények számonkérhetőkké válnak.

A „számon kér” mint kiindulási alak különíródik a 125. a) pont szerint (raggal jelölt határozós kapcsolat), bár a hasonló jellegű szerkezetek közt nem ritka, hogy a határozó igekötővé válik és egybeíródik: erről a helyesírási szótárakban lehet meggyőződni. Ha a fenti szerkezethez csak egy képző járul (itt a „-ható/-hető”: ez egyetlen melléknévképző, vö. Magyar grammatika, 2006, 318. o.), attól még általában nem lesz egybeírandó, amint a szabályzat 137. pontja említi, így ezt is különírjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra